HbbTV – nová šance pro TV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadbad TV)  je technologie, která umožňuje zobrazovat v rámci vysílaného TV kanálu speciálně navržené www stránky. Proto se take nazývají tyto technogie jako hybridní. Pro správné fungování je nezbytné, aby TV přijímač byl připojen k Internetu. Možnosti této technologie jsou velmi široké.  Od speciální aplikací pro sledování videa (například. HbbTV verze služby iVysílání nebo PrimaPLAY) až po možnosti obohatit vysílaný TV pořad daného TV kanálu o bonusový materiál. Příkladem může být u právě sledovaného seriálu odkaz do videoarchivu na starší epizody, které se po zmačknutí tlačítka na ovladači okamžitě přehrají přímo na TV.

Pro komerční využití tato technologie umožnuje přidat k aktuálně vysílanému spotu další informace na vyžádání diváka. To přinese užitek jak pro diváka tak i pro reklamní zadavatele. (příklad).